Standarderne for 2016 er klar

Standarderne for 2016 er klar

Dommerudvalget har to gange om året mulighed for, at komme med rettelser og ændringer til vores udstillingsstandarder – 1. januar og 1. juli.
Udvalget har derfor arbejdet på, at få de sidste tilføjelser og ændringer i standarderne klar, inden julen stod for døren.

Det betyder at vi allerede nu er klar til at præsentere nogle få ændringer og væsentlige tilføjelser til vores udstillingsstandarder for 2016.

En kort liste over det sidste halve års arbejde:

Børnedyr – Tilføjelse

Sjældne Arter
– kæledyr – Tilføjelse
– egyptisk – Tilføjelse
– zebramus – Tilføjelse

Mus
Splashed – Ordlyd
Tricolour – Ordlyd

Ørkenrotter
Agouti – ordlyd
Argente golden – ordlyd
Argente cream – ordlyd
Grey agouti – ordlyd
Ivory cream – ordlyd
CP Agouti – ordlyd
CP Grey agouti – ordlyd
DEH – Billede
Diluted agouti – ordlyd
LCP Agouti – ordlyd
Topaz – ordlyd
Silverpoint – ordlyd

Uddybning af ændringer og tilføjelser
Vi har tilføjet klassen “Børnedyr”, som skrevet om tidligere på hjemmeside og Facebook. Vi ved at også børn har stor glæde af smågnaverne som kæledyr. Ved at vi har en udstillingsklasse for dem specielt, håber vi meget på, at vi vil se nogle flere af de yngste muse- og gerbilejere.

Sjældne Arter har fået et par tiltrængte tilføjelser. Vi har åbnet op for Standard for Zebramus og Egyptisk gerbil samtidig med at ALLE sjældne arter nu kan deltage i en fælles Kæledyrsklasse.

For musene er der kun en stor ændring, som vi håber vil blive taget godt imod.
Vi åbner lidt op for Splashed og Tricolour, så man nu kan udstille en Splashed eller Tricolour uanset om dens grundfarve er standardiseret eller ej. Dog skal grundfarven være kendt og registreret!
På de mus, som har en standardiseret grundfarve, vil denne blive bedømt efter sin standard. På de mus, hvis grundfarve ikke er standardiseret, trækker vores dommere på sin genetiske viden om farvens sammensætning og laver en bedømmelse ud fra det.
Vi VED der sidder nogle utroligt lækre agouti-baserede splashed og tricolour ude ved vores medlemmer – dem vil vi nu rigtig gerne se i Sjælden Variant, selvom vi ikke har en standard på grundfarven.
Dog er det vigtigt at pointere; hvis ikke grundfarven er kendt og registreret, så skal musen udstilles i Kæledyr.
En ukendt splashed eller tricolour, som er registreret med genkoden c(_)c(_), går altså ikke i Sjælden Variant.
Vi kommer til at sidde og tjekke genkoderne på stamtavlerne for de splashed og tricolour, der tilmeldes til udstilling i Sjælden Variant. Derfor er det utroligt vigtigt at stamtavlen stemmer overens med det I tilmelder.

Ørkenrotternes standarder er skriftligt opdateret på det vi dømmer og klasseinddeling. Der lavet en mere klar skelen mellem Tipning og Tickning, da vi har tickede varianter og tippede varianter.
Forskellen ligger primært i den genetiske opbygning af farvepigmentet på hårstrået. På alle tickede farver har der stået “Tipning” flere steder – dette er nu rettet til “Tickning”. Dertil har vi fået nogle rigtig fine billeder af en farvevariant, som nu er tilføjet standarden.

 

De færdige standarder
Vores medlemmer kan allerede nu downloade standarderne for 2016 på denne side: http://musgerbil.dk/?page_id=4622 – HUSK at logge ind, for at få adgang til siden.

Som altid kan vores standarder købes i et samlet hæfte på vores udstillinger printet i farve til 50,-.
På vores udstillinger vil vi også have alle de ændrede standarder med som tillæg til 15,-. På denne måde kan du holde et allerede indkøbt hæfte med standarder ajourført.

 

Dommerudvalget glæder sig meget til de 4 planlagte udstillinger i 2016 og håber på et godt udstillingsår for alle.

Etiket: , , , , , , , , , ,

Skriv et svar