Op/nedrykning

DMG vil pr 1. januar 2019 forsøgsvis ændre kravene for udstillingsklasserne Standard og Sjælden variant.
Da det kniber med dommerkapacitet for ørkenrotter/sjældne arter og disse derfor ikke kan udstilles lige pt., er reglerne for op og nedrykning, kun gældende for mus, indtil videre.

Der vil i 2019 ikke blive rykket på nogen varianter, men 2019 er året, hvor varianterne bliver optalt og oprykning/nedrykning bliver besluttet ved årsskiftet. Selv om det kaldes op/ned rykning, er det ikke ment, som noget negativt, som i den gængse sportsverden, men en måde både at give opdrætterne et realistisk billede af, hvor deres variant er i forhold til standarden og samtidig give dommerne mulighed for at ajourføre sig med de varianter, der ikke ses så tit på udstillingsbordet.

Da det som skrevet, er et forsøg, kan der løbende komme ændringer/tilføjelser. Bl.a. har vi fået Stuebedømmelser, som kan være med til at indvirke på diverse tidsrammer. Der er ikke sat deadline på hvor længe forsøgsperioden skal vare, men minimum en 2 års periode.

Uddybning af nedrykning fra Standard til Sjælden variant:

For at en variant skal kunne begå sig i Standardklassen, må der forventes både en vis kvalitet og kvantitet, som beviser at varianten lever op til den skrevne standard, i et omfang der er rimeligt.

Hvis en variant sjældent eller aldrig udstilles, må den betragtes som sjælden. Dommere kan ikke holde sig ajour med varianter de aldrig ser og opdrættere har også svært ved at have noget sammenligningsgrundlag.

For at varianten kan forblive i Standard, skal minimum 8 dyr udstilles på et udstillingsår, hvoraf 25% (minimum 2) af det samlede antal udstillede dyr, skal opnå minimum 87 point. Højst 2 af dyrene må være gengangere, der skal altså udstilles minimum 6 forskellige dyr og har et dyr allerede opnået minimum 87 point, tæller dette kun med én gang i optællingen ved udstillingsårets afslutning . Det skal altså være 2 forskellige dyr, der opnår minimum 87 point.

Kan disse krav ikke opfyldes inden for et udstillingsår, rykkes varianten til Sjælden variant efterfølgende udstillingsår.

Hvis der er flere opdrættere, som udstiller den samme variant, kan én opdrætter alene opfylde kravene. Det betyder, at kan én opdrætter opfylde ovenstående krav, blive dennes resultater ikke undermineret af f.eks. en anden opdrætters ringere resultat.

Op/nedrykning sker én gang pr. år, inden nyt udstillingsår starter.

Uddybning af oprykning fra Sjælden variant til Standard:
På samme måde, skal der være klare retningslinjer for hvornår en variant kan rykke fra Sjælden variant til Standard klassen, så udstilleren ved hvad der kræves.

For at en variant kan rykke til Standard, skal minimum 8 dyr udstilles på et udstillingsår, hvoraf 25% (minimum 2) af det samlede antal udstillede dyr, skal opnå minimum 87 point. Højst 2 af dyrene må være gengangere, der skal altså udstilles minimum 6 forskellige dyr og har et dyr allerede opnået minimum 87 point, tæller dette kun med én gang i optællingen ved udstillingsårets afslutning . Det skal altså være 2 forskellige dyr, der opnår minimum 87 point.

Opfyldes disse krav i et udstillingsår, rykkes varianten til Standard klassen efterfølgende udstillingsår.

Hvis der er flere opdrættere, som udstiller den samme variant, kan én opdrætter alene opfylde kravene. Det betyder, at kan én opdrætter opfylde ovenstående krav, blive dennes resultater ikke undermineret af f.eks. en anden opdrætters ringere resultat.

 

 

Scroll to Top