Zebramus

Basis info

Latinsk navn: Lemniscomys striatus og Lemniscomys barbarus
Orden: Rodentia
Slægt: Lemniscomys
Familie: Muridae
Oprindelsesland: Afrika
Gennemsnitsalder: I fangenskab  2-4 år
Kønsmoden: 5-6 måneder
Gennemsnitsstørrelse på kuld: Typisk 5-6, men op til 12 er set.

Info:

Slægten Lemniscomys omfatter 11 forskellige arter. I Danmark er det tilsyneladende kun Lemn. Striatus  og Lemn. Barbarus, der holdes i fangenskab, begge kaldes blot “zebramus”.
Lemn. Striatus stammer fra Central- og Vestafrika, Lemn. Babarus fra det nordvestlige Afrika.
De 2 arter bør ikke holdes sammen, da det kan resultere i uhensigtsmæssig adfærd og artkrydsning (hybrider), som kan få negative sundheds- og adfærdsmæssige følger for afkommet.

Zebramus stammer fra skovområder, hvor begge arter  normalt er dagaktive, men i fangenskab kan de også til tider ses være aktive ved daggry, skumring og om natten. De bygger deres reder af græs og blade skjult i vegetationen på eller nær jorden, eller evt. under jorden i huler gravet af andre dyr. De laver tydelige stier i vegetationen omkring reden, hvorfra de søger føde. Disse stier gør det muligt for dem hurtigt at finde skjul i fald et rovdyr eller en rovfugl skulle dukke op.

Det er underholdende og aktive dyr at have som kæledyr og der er altid noget at kigge på i buret.
Zebramus er sociale dyr, der bedst holdes i flokke på minimum 2. Man skal dog være opmærksom på, at hvis der holdes han og hun sammen, vil der komme unger.

Daglig Pasning

Den daglige pasning omfatter rent, frisk vand og fodring. Vand gives enten i en fast, tung skål der ikke kan vælte eller i en drikkeflaske. Drikkeflasken er at foretrække, under forudsætning af, at dyrene ikke  gnaver den i stykker, hvis den hænger inde i buret.

Foder kan være en gnaverblanding til mus, med tilskud af grønt og ugentligt tilskud proteinrigt foder såsom melorm, insekter, hunde eller katte tørkost.
Daglig håndtering kan gøre dem meget håndtamme. Det bliver nemt tillidsfulde nok, til at de selv kravler op i hånden for at få godbidder.
Zebramus sviner eller lugter ikke specielt meget, så buret renses ca. 1 gang ugentligt afhængigt af størrelse, bundlag og antallet af dyr.

Burets indretning

Zebramus holdes bedst i akvarium/”nagarium” (terrarier og akvarier, som fra producentens side er optimeret til gnaverhold) med fintmasket trådnet som låg, der sikrer en tilstrækkelig ventilation. Bundfladen skal være så stor som muligt, så de har masser af plads at bevæge sig på.
Det er vigtigt med et strømateriale, som er rimelig støvfrit, da zebramus har sarte luftveje. Som redemateriale kan anvendes avisstrimler eller køkkenrullestrimler. De har et stort behov for både klatre- og gnave muligheder, hvorfor det anbefales at bruge interiør i træ. Man kan ligeledes med fordel indrette med maser af grene, rødder og sten. Huse og huler kan dog vælges i plastik eller keramik/porcelæn, da de er vaskbare, således at lugtgener minimeres. Der skal naturligvis være fri adgang til mad og vand.

Håndtering

Daglig håndtering er en forudsætning for håndtamme og håndterbare zebramus. Så når man alligevel skifter vand og giver foder, er det oplagt også at arbejde lidt med sine zebramus. De skal gradvist vænnes til ens duft og der er selvfølgelig temperamentsforskelle på musene, men ved hjælp af godbidder som melorm (tørrede eller levende), kattetørkost, insekter og lignende, kan man lokke sine zebramus tæt på og invitere dem til at kravle op i hånden af sig selv. Zebramus har forholdsvis løst skind og man må derfor ikke tage dem i skindet. Det er vigtigt ikke at fastholde zebramus i den relativt løse hud (f.eks. nakkeskindet), da man kan risikere, at de vrider sig i forsøget på at undslippe, og hudpartier derved kan løsne sig fra kroppen med store sår som resultat. Det er naturlig adfærd for zebramus at vride sig, for i naturen at undslippe rovdyrs greb. Løft i stedet dyret med skålformede hænder, evt. med en hånd, der nænsomt holder den fast oventil, så den ikke pludseligt hopper ned.

Generel adfærd

Zebramus er sociale dyr, der bedst holdes flere sammen. Man skal dog være opmærksom på, at hvis der holdes han og hun sammen, vil der komme unger.

De udvikler let stereotypi (udviser gentagen adfærd), hvis de ikke stimuleres tilstrækkeligt. Stereotypi er et typisk tegn på stress og mistrivsel, så det er vigtigt at give dem et stimulerende anlæg med masser af aktiviteter og skjulemuligheder.

Gem så vidt muligt foder rundt omkring i buret og i forskellige udfordrende beholdere. Nødder kan gives af og til, så de aktiveres med at åbne dem og her får slebet tænderne.

Zebramus’ behov for motion tilgodeses ved et rummeligt og stimulerende anlæg med masser af klatremuligheder og flere skjulesteder.

Scroll to Top