Stambogen

Alle dyr, der registreres i Dansk Mus & Gerbil forening lægges op på foreningens frit tilgængelige online database:
DMG’s online database
logo
Alle stamtavler udfærdiges af de valgte stambogsførere udpeget af bestyrelsen.
Stambogen er åben for alle dyr anerkendt af DMG’s Stambogskontor.

Stamtavler er et redskab som mange opdrættere af alle dyr bruger, for at holde styr på anerne bag deres avlsdyr. En stamtavle kan være et redskab til at forudse hvilke gener, der spiller ind på ting som farver, sygdomme, arveligt temperament osv..
For ikke-opdrættere kan stamtavlen være en sjov ting at have med, så man kan se hvem forældrene er, ja måske endda helt ud til hvem oldeforældrene er.

 

Alle DMG medlemmer kan bruge Stambogen
Alle medlemmer af foreningen, kan få deres dyr registreret i DMG’s Stambog iht gældende regelsæt: Stambogsregler

For priser på stambogsføring: se DMG’s prisliste.

Stambogen er offentligt tilgængelig online og alle kan søge efter og finde stamtavler, som er registreret heri.

For at finde et dyr med stamtavle i Stambogen, kan man bruge et  eller flere af disse søgekriterier:

  • Art (Vælg mellem Mus, Gerbils eller Natalmus)
  • Dyrets navn eller dele her af.
  • Et specifikt registrerings nummer (finder det specifikke individ med det nummer)
  • Dyr med en bestemt farve (Variant)
  • Find kun dyr, der har opnået titler på udstilling
  • Der kan søges på køn (han el. hun – finder alle af bestemt køn)
  • Opdrætternavn (finder alle dyr registreret af den opdrætter)
  • For at se alle i databasen skriv %%
Scroll to Top