Godkendelse af nye varianter

DMG vil pr 1. januar 2019 forsøge med følgende regler for optagelse af nye varianter. Da det som skrevet, er et forsøg, kan der løbende komme ændringer/tilføjelser. Bl.a har vi jo fået Stuebedømmelser, som kan være med til at indvirke på diverse tidsrammer. Der er ikke sat deadline på hvor længe forsøgsperioden skal vare, men minimum en 2 års periode.

Introduktion til optagelse af nye varianter – Uddybende information står nedenfor.

Opdrætters forberedelse til optagelse i klassen ustandardiseret:

 • Redegørelse for genetik
 • Udarbejdelse af guidestandard/beskrivelse af varianten, samt navngivning af varianten
 • Indsendelse af guidestandard/beskrivelse til dommerudvalget. Såfremt dommerudvalget
  har indvendinger, skal der opnåes fælles enighed om guidestandarden, før man kan gå videre
 • Fremvisning af minimum 3 A dyr, som ikke er kuldsøskende, før endelig godkendelse til klassen Ustandardiseret.
 • Mindst 2 dommere skal se dem sammen.

Ustandardiseret:

 • Inden for de 4 (mindst 2 udstillinger) følgende udstillinger udstilles minimum 8 dansk opdrættede dyr i alt, fra opdrætter eller andre medlemmer af DMG, hvoraf højest 4 må være gengangere. De skal udstilles for mindst 2 forskellige dommere, som optimalt dømmer dyrene sammen. Godkendes mindst 5 af de udstillede dyr, kan varianten fremover udstilles i Sjælden variant.
 • Hvis mere end 5 af de udstillede dyr, efter de 4 udstillinger, ikke lever op til guidestandarden, forlænges oprykningen med 2 på hinanden følgende udstillinger. På disse skal der udstilles minimum 5 dyr, hvoraf kun 2 må være gengangere incl. allerede godkendte dyr.
 • Dommerudvalget tager stilling til godkendelse 2 gange om året – pr. 1/1 og pr. 1/8 – med forbehold.

  Uddybning af optagelse i Ustandardiseret:

  En variant skal starte i klassen Ustandardiseret, hvis den skal optages til godkendelse. Hvis varianten ikke allerede har en brugbar standard/beskrivelse fra et andet land, skal dette først udarbejdes af opdrætter selv og sendes til dommerudvalget, sammen med variantens genotype og et ønsket navn, forud for første fremvisning på udstilling. Dommerudvalget hjælper gerne med udarbejdelsen af standard/beskrivelse.

  Denne guidestandard skal repræsentere den nye variant, men ikke nødvendigvis afspejle de udstillede dyr til fulde, da det netop er en klasse til udvikling af varianten på vej mod endelig godkendelse. Klassen giver samtidig mulighed for ændringer i guidestandarden i samarbejde mellem Dommerudvalg og opdrætter. Alle varianter kan som udgangspunkt optages til godkendelse, men den må ikke kunne forveksles med allerede godkendte varianter. Blandinger af de forskellige pelsvarianter og/eller tegningsvarianter som allerede er optaget i Sjælden variant eller Standard, kan ikke optages som nye varianter, da det ganske enkelt vil blive noget rod. Undtaget herfra er Satin, som kan tilføres alle godkendte varianter. De er dog mere end velkommen i kæledyrsklassen.

  Ved første fremvisning, skal opdrætter stille med minimum 3 A dyr (eget opdræt), som ikke er kuldsøskende. Det kan f.eks. være mor/far med afkom fra et eller flere kuld. Hvis dyrene godkendes som ny variant, kan de herefter udstilles i Ustandardiseret.

  Der vil være et maximum på 2 varianter i godkendelsesprocessen og i tilfælde af at en variant ikke opnår godkendelse i første omgang, vil denne blive sat bag i eventuel kø.

  Dette regelsæt gør det overskueligt at få godkendt nye varianter, men man skal stadig som opdrætter have gjort sit forarbejde godt, have arbejdet lidt med den kommende nye variant, så man har opnået et kendskab til arvegang m.m. Er det f.eks en variant der først udfarver over tid. Hvordan er genetikken bag varianten – Er den recessiv, dominant, kønsbunden m.m. Det er ting du som opdrætter skal vide inden du starter på at få godkendt.

  Du er altid velkommen til at stille spørgsmål til bestyrelsen, Dommerudvalget og i vores Facebookgruppe.

  Uddybning af oprykning fra Ustandardiseret til Sjælden variant:

  Oprykning til Sjælden variant tages op 2 gange om året, samtidig med revidering af standarder.

  For at rykke op fra Ustandardiseret til Sjælden variant, skal der inden for 4 udstillinger i træk, udstilles minimum 8 dansk opdrættede dyr, fra opdrætter eller andre medlemmer af DMG, hvoraf højst 4 må være gengangere. Der er valgt 4 udstillinger, fordi foreningen holder udstilling skiftevis på Sjælland og i Jylland, og udstillerne derfor ikke er nødsaget til at tage over broen, for at få deres variant oprykket. Om man vil fordele de krævede dyr på 2, 3 eller 4 udstillinger bestemmer man selv. Dyrene bedømmes af 2 dommere i fællesskab.

  Dyrene behøver ikke være af ”cert kvalitet”, men skal nærme sig guidestandarden og være ensartede. Der gives ikke point, men der skrives kritik og sluttes af med godkendt eller ikke godkendt.

  Hvis mere end 5 af de udstillede dyr, efter 4 udstillinger, ikke lever op til guidestandarden, får opdrætteren mulighed for at forlænge godkendelsen med en tidsramme inden for de næste 2 udstillinger. Dette betyder at opdrætteren skal udstille mindst 5 dyr i alt, hvoraf max. 2 af dyrene må være gengangere incl. dyr, der allerede er godkendt fra de første 4 udstillinger. Om der udstilles på 1., 2. eller begge udstillinger i direkte forlængelse af de 4 første er op til opdrætteren.

  Hvis kravene stadig ikke kan opfyldes, skal man starte forfra, dog skal man ikke stille med de 3 A-dyr og indsende standard/beskrivelse igen, men kan starte direkte op i Ustandardiseret under hensyntagen til, at andre varianter kan være startet op. Man kommer altså bagest i evt. kø. Dette giver også tid til at arbejde lidt mere med varianten, så man kan få den godkendt i næste forsøg.

  Der kan ansøges om forlængelse, med begrundelse, men det er op til bestyrelse/dommerudvalg, om forlængelsen godkendes.

  Bliver mindst 5 af de stillede dyr godkendt, kan varianten fremover udstilles i Sjælden variant.

  Vigtigt: En ny farve-variant, skal altid startes op i self (non-agouti-baseret). Det betyder ligeledes, at man starter op i korthåret, uden andre pelstyper og uden tegning. Efter godkendelse fra Ustandardiseret til Sjælden variant, kan allerede godkendte pelsvarianter i den nye variants farve udstilles i Sjælden variant.

  Ticked (agouti-baseret) skal dog betragtes som endnu en ny variant, og derfor starte i Ustandardiseret, efter samme regler som non-agouti, da det er svært at vurdere farven på en agouti før man har en non-agouti at gå ud fra. Non-agouti-versionen af varianten SKAL være godkendt til Sjælden variant, før en agouti-baseret farve kan optages i Ustandardiseret.

  Nye tegningsvarianter skal stilles i en grundfarve, som er godkendt i Sjælden variant eller Standard, men den bliver ikke bedømt på farven. Tegningen skal være i tydelig kontrast til grundfarven.

  Nye pelsvarianter skal stilles i en grundfarve, som er godkendt i Sjælden variant eller Standard, men den bliver ikke bedømt på farven.

Scroll to Top