Vejledning til ansøgning af stamtavler

Reglerne for Stambogsføring skal altid overholdes.
Derudover er der disse fælles retningslinjer for ansøgning af stamtavler, uanset art, der altid skal overholdes:

 • Det fulde navn er inkl. opdrætternavn, hvis dette forefindes.
 • Hunner skrives før hanner i en kuld ansøgning.
 • Angivelse af variant, aftegn og pels skal altid følge foreningens navngivning af disse. Se mere på siderne om Farver og gener. Mus Ørkenrotter
 • Genkoder skrives i alfabetisk rækkefølge
 • Variant betegnelse starter med stort, hvis der er flere ord i selve variant beskrivelsen, skrives efter følgende ord med småt. Pelstype beskrivelse starter derefter med stort og er den flere ord i denne skrives de med småt, bortset fra forkortelser.
 • Forkortelser (mus) bruges kun for øjenfarve, langhår og korthår: PE for pink eyed (Kun relevant ved Pink eyed White, Pink eyed Bone og Pink eyed Recessive yellow) og DE for dark eyed (DE er kun relevant for Dark eyed White). PE og DE skrives  ikke ved varianter, hvor øjenfarven giver sig selv. Sh (Shorthair) skrives til sidst efter farvevariant ved alle mus med alm. korthårspels (ved satin: Satin Sh) og Lh (Longhair) på samme måde (ved satin: Satin Lh)
 • Eksempler: “Colourpoint beige Satin Lh”, Black Satin texel”, PE White texel, “PE Recessive yellow Sh”, DE White Sh”.
 • Genkoder skrives alfabetisk med mellemrum mellem hver genpar. Gener med “ophævede” bogstaver skrives i parentes f.eks. a(t)a og cc(h). Dette på grund af begrænsninger i stambogs-software og med _ (underscore) for ukendte gener (mulige bærergener) f.eks. Aa Cc(h) Dd P_
 • Eksempler på korrekt skrevet varianter med genkoder (og bærer gener):
  Black Sh (bærer Blue og måske Chocolate) – aa B_ Dd
  Colourpoint beige Texel (bærer Recessive yellow) – aa c(e)c(h) Ee gogo Re_
  Blue Sh (bærer Siamese og måske Satin) – aa Cc(h) dd Sa_
 • Skriv kun de gener, som er relevante. Findes der ikke en kendt genkode for din art/variant så lad feltet stå blank eller skriv ?.
 • Et navn kan kun figurere i systemet én gang. Tjek gerne Stambogen inden I ansøger om navnet – er navnet allerede registreret og dette ansøges alligevel, vil der komme en tal bagpå f.eks. Bamse, Bamse (1), Bamse (2) osv..
 • RETTELSER sendes via email evt. via formularen: Skriv de korrekte oplysninger ind og påfør “Rettelse” i “Besked til stambogsfører”
 • Tilladte rettelser: Køn, Farve, aftegn, pelstype og Genkode.
 • Hvis der ønskes PDF filer af stamtavlerne tilsendt på email, krydses dette af ved ansøgning, der kan dog også altid tilsendes opdaterede PDF filer ved kontakt til stambogskontoret via email.
 • Stambogskontoret står altid til rådighed, hvis du har brug for hjælp eller har spørgsmål til stambogsføring.
Scroll to Top