Stambogkontorets regler

Formål

Stambogskontorets formål er at registrerer opdrættere og udfærdige stamtavler til mus, gerbiler og jirds ejet eller opdrættet af medlemmer i DMG.

Registrering af opdrættere

Alle DMG medlemmer kan ansøge om at blive registreret opdrætter. Dette koster et opdrættermedlemsskab for ikke endnu-medlemmer og for allerede medlemmer; differencen fra almindeligt medlemskab til opdrættermedlemsskab.
Opdrætternavnet må ikke indeholde stødende ord og opdrættet godkendes af Stambogskontoret.
Regler for at bliver registreret opdrætter i DMG:

§1 – Avlsvejledninger
Avlsvejledningerne overholdes som vejledende retningslinjer.

§2 – Forhold
Stk. 1 – Opdrætter holder dyrene under ordentlige forhold i hjemmet og generelt overholder dansk lovgivning for dyrehold.

Stk. 2 – Opdrætter skal sælge sine salgsdyr under så optimale forhold som muligt, f.eks. undgå at flytte svækkede, for unge eller drægtige dyr samt undgå unødige foderskifte.

Stk. 3 – DMG tager ikke stilling til, om det er etisk korrekt med salg af foderdyr. Åbent salg af foderdyr strider mod DMG’s ånd. Derfor ønsker DMG ikke at se åbent salg af foderdyr på opdrætteres hjemmeside og evt. Facebookside.

§3 – Åbenhed
Opdrættere skal som udgangspunkt være åben for ny viden og læring, så købere får den bedst mulige oplevelse med købet af deres nye kæledyr.

§ 4 – Beskyttede opdrætternavne
Stk. 1 – Hvis en opdrætters medlemskab sættes i bero, er medlemmets opdrætternavn beskyttet i 5 år.
Såfremt medlemmet indmelder sig i et opdrættermedlemsskab inden for denne periode, tildeles opdrætter sit opdrætternavn automatisk igen.

Stk. 2 – Bliver et opdrætternavn ikke anvendt til registrering af dyr inden for 18 mdr. efter godkendelse, kan dette opdrætternavn tildeles anden opdrætter, hvis ansøgt.

§5 – Alder
Ethvert medlem under 16 år skal have samtykke fra forældre/hverve, som skal tilsendes stambogskontoret.

 

Stambogsføring.

§1 – Dyr
Alle dyr kan stambogsføres uanset herkomst. Dog vil dyr uden stambogsførte forældre blive registreret med opdrætterkoden ”Ukendt”.

§2 – Opdrætternavn
Stk. 1 – Det godkendte opdrætternavn kan kun anvendes til unger af egen avl.
Stk. 2 – Godkendte opdrættere er forpligtet til at stambogsføre solgte dyr efter købers ønske.
              Overholdes dette ikke, og reageres der ikke på henvendelser fra bestyrelsen, anses dette som modarbejdelse af DMG.
              Se vedtægterne

§3 – Andet opdræt
Dyr født hos opdrættere uden godkendt opdrætternavn eller dyr indkøbt uden stamtavle kan kun stambogsføres med et navn.

§4 – Opdrætter
Stk. 1 – Et medlem må kun have et opdrætternavn. Flere opdrættere kan godt have samme opdrætternavn, såfremt de bor på samme adresse.

Stk. 2 – Ønskes en anden opdrætter tilføjet til opdrætternavnet, skal dette meddeles til stambogskontoret og godkendes af samme. Dette er under forudsætning af, at anden opdrætter ikke har eget opdrætternavn i forvejen.

§5 – Gyldighed
Stk. 1 – Opdrætternavnet er bindende efter godkendelse af stambogskontoret og kan ikke udskiftes ved evt. fortrydelse.
Stk. 2 – Der kan kun gives dispensation af stambogskontoret såfremt ønsket om ændring er velbegrundet.

§6 – Omkostninger for registrering af dyr
Stk 1 – Et godkendt opdræt med opdrættermedlemsskab i foreningen registrerer gratis alle dyr.

Stk. 2 – For medlemmer uden opdrættermedlemskab betales der per stamtavle iht. gældende prisliste.

§7 – Registreringsret og -pligt
Der må IKKE stambogsføres i andres opdrætternavn. Det er opdrætters egen pligt at stambogsfører iht. §2. stk. 2.

§8 – Dyrets Navn
Stk. 1 – Dyrets navn skal overholde retningslinjer udfærdiget af stambogskontoret.

Stk. 2 – Dyrets navn inkl. opdrætternavn og evt. landekode må maksimalt være på 40 anslag.

Stk 2.2 – Opdrætternavnets stavemåde på stamtavlen bestemmes første gang det anvendes til en stamtavleansøgning. Herefter kan stavemåde ikke ændres, medmindre, der gives dispensation til ændring af opdrætternavn jf. regler for Stambogsføring § 5, stk. 2.

Stk. 3 – Et navn kan kun figurere i systemet én gang. Tjek gerne Stambogen inden I ansøger om navnet – er navnet allerede registreret og dette ansøges alligevel, vil der komme en tal bagpå f.eks. Bamse, Bamse (1), Bamse (2) osv. Dette gælder det fulde navn incl. opdrætternavn. Der kan altså godt stambogsføres F.eks: “Dimsens Bamse” og “Vimsens Bamse”.

Stk. 4 – Dyrets navn må ikke indeholde stødende ord. Dette vurderes af stambogskontoret.

Stk. 5 – Medlemmer, som ikke er registreret opdrætter, kan kun registrere dyr med ét navn i alt.

§9 – Importdyr
Stk. 1 – Importerede dyr med stamtavle fra anden forening, klub eller organisation registreres med alle kendte forfædre ved indsendelse af relevant dokumentation.

Stk. 2 – Importerede dyr med stamtavle registreres med landekoden som opdrætterkode samt med landekoden i parentes, som en del af dyrets navn.

§10 – Ændringer i stamtavlen
Stk. 1 – Ændringer i stamtavlen kan kun finde sted i tilfælde af, at relevante oplysninger i stamtavlen er forkerte.

Stk. 2. – Tilladte ændringer.
Stambogsfører tillader følgende ændringer:
– Køn
– Farve, aftegn, pelslængde og –type
– Genkode

Stk. 3 – Ændringer i stamtavlen finder kun sted, hvis det er relevant i forbindelse med udstilling af eller opdræt med det enkelte dyr.

Stk. 4. – Pris
Prisen for ændringer i stamtavlen fastsættes af Stambogskontoret og findes på den gældende prisliste.

Titelregistrering

Dette afsnit omhandler titelregistrering på alle stambogsførte dyr i foreningens Stambog

§1 – Titler
Titler opnås efter de gældende udstillingsregler.

§ 2 – Titelregistrering
Stk. 1 – Titler opnået på foreningens udstillinger bliver automatisk registeret, såfremt at dyret er registreret i Stambogen.

Stk. 2 – Titlen er først gyldig i DMG, når dyret er registreret i Stambogen.

§ 3 – Opnåede titler i udlandet
Titler opnået i udlandet kan påføres dyrets stamtavle såfremt der indsendes relevant dokumentation.

§ 4 – Titlerne
Åbner i ny fane

 

Scroll to Top