Dansk Mesterskab 2016

Dansk Mesterskab afholdes d. 23. april i Givskud Hallen.

Vi glæder os rigtig meget til at få afholdt en fed udstilling og finde de bedste af de bedste i Danmark.

Samtidig ønsker vi at få afholdt Generalforsamling denne dag, så dagen må forventes at blive lidt længere end normalt. Der kommer invitation til denne særskilt senere.

OBS! Vi anbefaler ALLE at tage egen stol (f.eks. klapstol eller festivalstol) med, hvis man ønsker at sidde i løbet af dagen.
Vi afholder udstilling i en gymnastikhal uden mulighed for at låne stole på stedet. Derfor er det nødvendigt at man som udstiller selv medbringer stol, hvis man ønsker at sidde i løbet af dagen.

Frokost og andre forfriskninger i løbet af dagen kan købes i cafeteriaet i Givskud hallen.

 

Program

Ankomst til indtjek: 9:00 – 10:00
Generalforsamling: 10:00-11:00
Velkomst: 11:00
Bedømmelser: 11:00 – 13:00
Frokostpause: 13:00 – 13:30
Bedømmelser fortsætter: 13:40 – 17:00
Præmiering og afslutning: 17:00 – 18:00
Oprydning: 18:00-19:00

Tidspunkter for bedømmelser og præmiering er ca. tidspunkter.

Gratis entre for gæster fra kl. 11.00 til 18.00

 

Indtjek af dyr

Ankomst til Indtjek: 9:00-10:00
Enhver forsinkelse skal meddeles på SMS til : 20 64 73 69
Forsinkede dyr, som ikke er meddelt på sms, vil blive afvist ved ankomst.

 

Dommere

Mus: Patricia Østdal & Sofie Nygaard & Mette Jørgensen
Ørkenrotter: Ane Andersen & Pia Brix
Sjældne Arter: Pia Brix
Børnedyr: Pia Brix

 

Tilmelding

Tilmelding er lukket – Ingen eftertilmeldinger.
Frist for rettidig tilmelding: Fredag d. 8. april – kl 21.00
Frist for betaling: Mandag d. 11. april kl 21.00
 
Frist for ansøgning af stamtavler på udstillingsdyr for opnåelse af DMG rabat: 28. marts 2016 uden undtagelser!
 
Frem til d. 1. april kl. 16.00 kan hver udstiller maksimalt tilmelde 10 dyr i hver arts-inddeling uanset klasse.
Tilmeldingen er efterfølgende “først til mølle” i forhold til at fylde de sidste pladser op.
 

Mus:
Standard + Sjælden Variant – 75 stk / 68 tilmeldt
Kæledyr – 30 stk / 23 tilmeldt

Ørkenrotter:
Alle klasser – 30 stk / 14 tilmeldt

Sjældne arter:
Alle klasser – 15 stk / 7 tilmeldt

Børnedyr:
6 stk / 6 tilmeldt

Selskabsdyr – ingen grænse / 3 tilmeldt
 
Når en arts-kategori er fyldt op, kan der ikke tilmeldes flere heri.
Vil du være sikker på at kunne deltage er det naturligvis en god idé, at tilmelde i god tid. Der oprettes ikke ventelister, da tilmelding er bindende.
 
Vi vil forsøge at holde denne eventside opdateret med antal tilmeldinger i de forskellige klasser.

Husk at læse udstillingsreglerne inden tilmelding.
udstillingsregler

Og vores udstillingsguides
Untitled-2
Ifm. forberedelse anbefaler vi ALLE udstillere, at de giver deres dyr en forebyggende behandling med Frontline Vet Spray for utøjsparasitter 2-4 uger før udstillingen. Dette sikrer både egne og andres dyr.

 

En hjælpende hånd?

Har du lyst til at hjælpe på selve dagen med noget af alt praktiske, f.eks. at hjælpe med opsætning og oprydning, brygge noget kaffe eller andet?
Så skriv til Show@musgerbil.dk
Vi kan altid bruge en hjælpende hånd

 

Sponsorer

Vi leder allerede nu efter sponsorer til denne udstilling.
Der er mange både små og store titler at fejre med præmier, så vi kan bruge sponsorpræmier i enhver størrelse og mængde.
Så mail til Show@musgerbil.dk – selv de mindste sponsorater er velkommen.

 

Opdrætter-sponsorer

PR – Reptil- og terrariemesse i Hedensted

Vi ses i Hedensted til Reptil og Terrariemessen d. 7. november 2015.

Her mødes mange entusiaster for både krybdyr og eksotiske pattedyr hvert år, og her vil Dansk Mus & Gerbil også komme med en informationsstand. Her kan alle interesserede komme og få en hyggelig snak, stille spørgsmål og forhåbentligt få en hyggelig snak om, at holde mus, gerbiler og jirds som kæle- og hobbydyr – herunder pasning, pleje, opdræt og udstilling.

Vi vil have både flere forskellige PR dyr med og en masse informationsmateriale om vores dyr, fodring og foreningen.

Så kom og få en snak med os om dine smågnavere – vi glæder os rigtig meget til at mødes i Hedensted d. 7. november

Husk – vi har også her “tilbud” for nye medlemmer. Alle nye medlemmer, som tegner medlemskab hos os i Hedensted. 7. november vil spare 25% på kontingentet.

Udgivet i Skriv en kommentar

Nye udstillingsregler og nye udstillingsklasser

I forbindelse med sidste bestyrelsesmøde d. 22. oktober er der vedtaget  tilføjelser til eksisterende udstillingsklasse, tilføjelse af nye udstillingsklasser og ændringer i udstillingsreglerne. Referat fra bestyrelsesmødet kan læses af medlemmer under Foreningen -> Referater. Husk at logge ind først.

Vi håber at de mange nye tilføjelser og ændringer vil gøre vores udstillinger endnu bedre. Har man spørgsmål eller opstår der tvivl om noget, så kontakt os endelig, så svarer vi hurtigst muligt.

Nye udstillingsklasser
I klassen Sjældne Arter har vi tilføjet to arter; zebramus og egyptisk gerbil, til Standard. Vi glæder os meget over, at vi er så langt med de sjældne arter, at der allerede nu er interesse for tre standard-klasser.
Dertil har vi lavet en ny klasse; Kæledyr, for sjældne arter, som dækker alle muse- og ørkenrottearter. Almindelige mus og ørkenrotter skal stadig udstilles i deres egen kæledyrsklasse ud fra egen standard, men alle andre af vores arter kan nu udstilles i en kæledyrsklasse på tværs af de sjældnere arter ud fra en fælles kæledyrstandard.
Der er lavet en udstillingsguide for Sjældne Arter her:
http://musgerbil.dk/?page_id=6419
Denne håber vi kan være med til at få placeret dyrene i den rette klasse til udstilling.

Børnedyr
Vi har samtidig åbnet op for en helt ny klasse for de mindste. Vi vil rigtig gerne tiltrække en bred medlemsskare og naturligvis også børn. Derfor får børnene nu deres egen klasse på tværs af alle af vores arter.
Børnedyrene får deres egen standard, som der dømmes ud fra og der vælges en den Best In Show til det børnedyr med flest point.
Børnedyr bliver en klasse, hvor alle børn op til 14 år kan deltage.
Vi håber at denne klasse vil være med til at trække nogle unge dyreejere til vores udstillinger, for en hyggelig dag. Vi vil forsøge at gøre bedømmelserne i denne klasse ekstra hyggelig, så børnene bliver inddraget i bedømmelsen af deres dyr.
Vi har lavet en udstillingsguide for børnedyr, som kan læses her:
http://musgerbil.dk/?page_id=6468

Dommerudvalget arbejder fortsat på standarderne, så vi er klar til at tage i mod de nye arter allerede til vores næste udstilling i Slagelse d. 6. februar 2016.

Ændringer i udstillingsreglerne
I forbindelse med tilføjelserne af udstillingsklasserne er det nødvendigt med ændringer og tilføjelser til udstillingsreglerne. Dertil har nogle andre ændringer været undervejs efterhånden, som vi har gjort os erfaringer fra vores udstillinger.
Vi anbefaler at alle går herind og læser udstillingsreglerne i sin fulde kontekst:
http://musgerbil.dk/?page_id=90

Nogle af de vigtigste ændringer er bl.a.:
– Ikke medlemmer kan deltage på DMG udstillinger én gang. Ønsker man at udstille igen fremover, skal man være medlem.
– Den øvre aldersgrænse på udstillingsdyr er fjernet.
– Aldersinddeling for Fedthalemus er lavet om til en fælles inddeling for alle sjældne arter. Sjældne arter er alle muse- og gerbilarter, som ikke er alm. mus og ørkenrotter.
– Det er tilføjet til reglerne, at alle udstillingsbokse skal være fri af navne, mærkater eller andet, som kan give klar genkendelighed af ejerskab eller forhindre frit udsyn til dyret.
– Udstillingsgebyret for ikke medlemmer hæves fra 35,- til 40,-. Prisen for DMG medlemmer, hvor dyret har stamtavle i DMG, koster fortsat 20,-.
– Rabatten på 50% fra og med 11. dyr fjernes.
– Præcisering af indtjek for salgsdyr, transitdyr og selskabsdyr.
– Ordlyd af flere små sætninger rundt omkring i reglerne, hvor det tidligere stod uklart eller mangelfuldt formuleret.

 

Vi glæder os til at tage de nye tiltag i brug og se en masse fine dyr og glade ejere i Slagelse d. 6. februar 2016.

Mvh
Bestyrelsen
Dansk Mus & Gerbil

Udgivet i Skriv en kommentar

Opdrættertests

Til alle nuværende og fremtidige opdrættere

I forbindelse vores generalforsamlings blev der under under eventuelt og på efterfølgende bestyrelsesmøde, vendt et emne omkring opdrættere. Særligt om det var for “let”, at blive opdrætter.

Der var ønske om, at der kom mere kontrol med, om opdrætterne nu også vidste noget om opdræt, inden de startede.

Det resulterede i en arbejdsgruppe, som sammen skulle kigge på, hvilke muligheder og begrænsninger vi har.
Vores opdrættere er bl.a. spredt over hele landet, vi er en endnu lille forening og vi har stor forskel på vores arter, når det kommer til kost, pasning og lignende der berører opdræt. Det var derfor ikke realistisk, at lave én fælles opdrætterprøve, som skulle rumme alle arters forskelligheder.

For at det fysisk var muligt at strikke en test eller prøve sammen, blev vi hurtigt enige om, at denne måtte være online, så vores opdrættere kan tilgå dem uanset, hvor de befinder sig. Emnerne måtte grundet de store arts-forskelle være meget generelle på vores regler for opdræt, udstilling og medlemskab i foreningen – emner som alle i hovedtræk kan have betydning for opdrætterne og som opdrætterne har berøringsflade med. Det er da også her vi ser, der nogle gange opstår tvivl og tvister.

Arbejdsgruppen blev efterfølgende sammen med bestyrelsen enige om, at vores opdrættere fremover skal gennemføre en generel test inden, de kan kalde sig for DMG opdrættere. Testen er allerede online og ligger på hjemmesiden her: Opdrættertest

For ikke at skabe forskel på nuværende og nye opdrættere, er det ydermere besluttet, at alle nuværende opdrættere skal gennemføre og bestå denne test inden nytår, hvis de i det kommende medlemsår fortsat ønsker at være opdrætter i DMG.

Det betyder altså:
Alle nuværende opdrættere skal gennemføre og bestå testen inden 31. december 2015, hvis man fortsat ønsker medlemskab som opdrætter i DMG i 2016.

Det bliver noteret på opdrættersiden, hvilke opdrættere, som har bestået testen og hvornår dette er gjort.

Alle indsendelser rettes af Stambogskontoret ud fra en facitliste, så der er ingen forskel på, hvem i Stambogskontoret, der retter den.

Arbejdsgruppen kom ligeledes frem til, at nogle mere artsspecifikke opdrættertests var ønskeligt. De artsspecifikke tests er primært en måde for opdrættere, at vise deres købere, at de har noget “ekstra” og gør noget for, at vide mere om deres art. Her er der nemlig i højere grad lagt op til, at nogle af svarene er forklaringsspørgsmål. Hvor opdrætteren skal forklare sin måde at gøre tingene på.
Det skal altså fremstå som en stempling af, at opdrætter har sat sig ind i opdræt af den specifikke art. Testen kan udvides i takt med, at vi får input fra opdrætterne.
Det er helt frivilligt om en opdrætter ønsker at udføre de artsspecifikke tests, og det skal ikke ses som noget negativt, hvis ikke en opdrætter har taget testen.

I øjeblikket er der kun tests for mus og ørkenrotter. Det er de arter vi pt. har opdrættere inden for – og det er inden for de arter, vores Stambogskontor kan rette svarene ud fra viden og erfaring.
Det er nemlig ikke alle svar, der kun findes et sandt svar til. Forklaringsspørgsmålene ligger i høj grad op til, at der er forskellige måder at gøre tingene på – og at det er okay, så længe man begrunder sit svar (Svar, der er åbenlyst i strid med dyreværnsloven eller stritter i totalt modsat retning af spørgsmålet, vil jo så stadig være forkert – naturligvis).
Vi ønsker naturligvis, at kommer der opdrættere af andre arter, så udbygger vi antallet af de artsspecifikke tests, i takt med at der bliver behov for det og viden til det.

Ved gennemførelse af en eller begge af disse tests, vil man modtage et badge (under udarbejdelse) med tilhørende logo, som opdrætter frit kan benytte på hjemmeside, visitkort o.l., som det almindelige opdrætterbadge.
Det vil ligeledes blive noteret på opdrættersiden, hvis en opdrætter gennemfører en eller begge af disse tests.

Alle vores opdrættertests kan findes på denne side: http://musgerbil.dk/?page_id=6122

 

Vi har af flere omgange hørt, at nogle ønsker en slags temadage, seminar eller lignende fysisk sammenkomst omkring et emne eller bare generel hygge.
Dette vil vi også utroligt gerne imødekomme, men vi mangler input på, hvad det helt konkret er der efterspørges – og om der er opbakning til det.
Hvilke emner ønskes I vil skal omkring? Skal det være:
– en “lyt og lær” kursus-dag
– genetik for specifik art eller helt basal genetik?
– opdrætterdag med særlige opdrætter emner? og hvilke?
– prøve eller ej?
– en hygge-sammenkomst, hvor vi bare mødes hos et medlem og spiser fælles frokost og snakker en hel dag?
– kun være for medlemmer, eller må ikke-medlemmer deltage?
Vi har brug for jeres input og ideer til, hvad sådan en dag eller weekend kan  bestå af – det behøver jo ikke kun være for opdrættere 🙂

Skriv gerne jeres forslag og idéer til stambog@musgerbil.dk – så samler vi det hele sammen og får det drøftet i bestyrelsen.

 

Mvh
Stambogskontoret Dansk Mus & Gerbil

Udgivet i Skriv en kommentar

Fjerritslev dyrskue maj 2015

Igen i år, var vi inviteret med på Fjerritslev dyrskue. Vi fik en rigtig god plads i smådyrsteltet, hvor der kom utroligt mange gæster ind og så os som det første. Det skabte rigtig meget liv omkring os og især børnene var helt vilde med at måtte røre ved dyrene.
Utroligt mange fik gode råd, vejledninger og en hyggelig snak med på vejen.
Fra foreningen var vi tre af sted: Sofie, Ane og Pia – og der var konstant gæster at tale med hele dagen, fra dyrskuede åbnede kl 9.00 til vi kørte kl 16.45.

Mange børn og voksne er i Fjerritslev blevet klogere på vores små arter og foreningen. Og vi er blevet klogere på alle de mange smukke dyr, som deltog på dyrskuet. Vi skiftedes til at gå en runde nu og da med kameraet, så vi har her en bunke billeder fra dagen – både fra standen, vores dyr, dyrskue-dyr og generelt stemning og aktiviteter på udstillingen.

Udgivet i Skriv en kommentar

Nyhed til alle nye medlemmer

Vi i Dansk Mus & Gerbil er meget glade for, at købere vælger at købe sine nye kæledyr hos en registreret opdrætter i foreningen.

Vores opdrættere er underlagt foreningens regler og vilkår for hold af dyr og opdræt, så vi håber at du får den bedst mulige oplevelse med at få et nyt kæledyr.

Som forening vil vi gerne bakke op om vores opdrættere og ikke mindst køberne.
Derfor vil DMG fremover tilbyde nye medlemmer en rabat på 25% på deres første kontingentperiode for et hovedmedlemskab, når de køber fra en DMG opdrætter.

Det fungerer rent praktisk ved, at opdrætteren giver besked til kassereren via mail, om at en unge med et specifikt stambogsnummer er solgt til X person.
Opdrætterne har d.d. fået udsendt et dokument, hvad denne skal huske at skrive til kassereren samt vedhæftet en seddel, som opdrætteren kan printe ud og give til sine købere med information om hvordan rabat-ordningen i praksis bruges.

Der gives kun rabat på ét hovedmedlemskab.
Vil det nye medlem være opdrætter-, hustands- eller hustandopdrættermedlem betales den fulde pris herfor.
Rabatordningen kan kun benyttes ved bankoverførsel.

For spørgsmål kan kasserer eller Stambogskontoret kontaktes.

Mvh
Stambogskontoret og Kasseren
Dansk Mus & Gerbil

Udgivet i Skriv en kommentar

DMG på dyrskue i Fjerritslev

Lørdag d. 24. maj 2014 var DMG på første PR arrangement i Fjerritslev, som afholdte et fantastisk dyrskue, fyldt med glade mennesker i et strålende vejr.

Vi var placeret i Smådyrsteltet hvor vi sammen med høns, marsvin, kanin og hund som naboer, havde en utroligt god placering med masser af gæster.

Af sted var Sofie og Pia og der var både mus og ørkenrotter, masser af informationsmateriale, visitkort, foderprøver o.l. som blev vist frem til en masse nysgerrige gæster.

Det var alt i alt en fantastisk god dag, og vi håber meget at vi må komme igen næste år, forhåbentligt med endnu mere plads at brede os på.

Se galleriet fra dagen her, hvor der blev taget billeder hen over dagen for at fange stemningen på dyrskuet.

Udgivet i Skriv en kommentar

Dansk Mus & Gerbil er stiftet

Lørdag d. 10 maj afholdte Dansk Mus & Gerbil stiftende generalforsamling hos Mette i Odense.

Dagen bød på nye bekendtskaber og god snak om både mus og ørkenrotter i stor stil. Flere kom hjem med nye dyr og Mette bød efter generalforsamlingen på god frokost, så alle kørte mætte og glade hjem.

Det er med stor glæde at vi nu kan fortælle, at Dansk Mus & Gerbil er en stiftet forening, med fuld bestyrelse fra første dag.
Beslutningsreferat vil hurtigst muligt komme her hjemmesiden.
De vedtagne vedtægter og kontingentpriser er allerede opdateret på hjemmesiden og inden længe åbner vi op for at man kan melde sig ind i foreningen.
Inden for kort tid vil bestyrelsen afholde det første bestyrelsesmøde, hvor vi har mange spændende punkter på programmet – bl.a. skal stambogskontoret og et udstillingsudvalg udvælges og sættes på arbejde, så I nye medlemmer kan få de første DMG stamtavler og komme på den første DMG udstilling.

Glæd jer allerede nu – Vi har allerede ideer i støbeskeen til de første arrangementer for jer nye kommende medlemmer 🙂

Udgivet i Skriv en kommentar

Endelig dagsorden til stiftende generalforsamling

Indsendelse for forslag til dagsordenen sluttede i går og den endelig dagsorden for stiftende generalforsamling ser nu således ud:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Udkast til vedtægter gennemgås
 3. Indkomne forslag:
  Nuværende udkast til kontingent: Sofie & Pia
  Nuværende udkast til vedtægter: Sofie & Pia
 4. Vedtægter godkendes
 5. Valg:
  a. Formand for 2 år
  b. Kasserer for 2 år
  c. Bestyrelsesmedlemmer 4 for 2 år
  d. Suppleanter 2 (vælges hvert år)
  e. Kasserer suppleant (vælges hvert år)
 6. Andet

Dette vil være dagsordenen for d. 10. maj og der føres beslutningsreferat, som ligges på hjemmesiden senest d. 24. maj 2014.

Udgivet i Skriv en kommentar

Indbydelse til stiftende generalforsamling

Stiftende generalforsamling i Dansk Mus & Gerbil

 

Den 10. maj 2014 kl. 11.00 afholder Dansk Mus & Gerbil stiftende generalforsamling.
Generalforsamlingen bliver afholdt hos:
Mette Jørgensen
Storkeløkken 148
5270 Odense N

Efter afholdt generalforsamling opkræves kontingent, hvorfor det er en god idé at medbringe kontanter.

Dagsorden for stiftende generalforsamling:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Udkast til vedtægter gennemgås
 3. Indkomne forslag
 4. Vedtægter godkendes
 5. Valg:
  a. Formand for 2 år
  b. Kasserer for 2 år
  c. Bestyrelsesmedlemmer 4 for 2 år
  d. Suppleanter 2 (vælges hvert år)
  e. Kasserer suppleant (vælges hvert år)
 6. Andet

Udkast til vedtægterne, kontigentpriser mm. kan læses på Dansk Mus & Gerbil’s hjemmeside: www.musgerbil.dk

Indkomne forslag til dagsordenen skal være indsendt via mail, senest d. 5. maj 2014 kl.: 55:00. Endelig dagsorden kommer op på hjemmesiden senest kl. 22.00 d. 6. maj 2014.
Tilmelding foregår på mail: mail@musgerbil.dk, via sms til 40569786 eller via online formular nedenunder – Senest tilmelding 5. maj 2014 kl 22.00, for at vide ca. hvor meget kage der skal bages og kaffe der skal brygges.

Der vil efter generalforsamlingen være en let fælles frokost, som koster 25,- per person. Evt. overskud går til foreningen.  Husk at notere i tilmelding om du vil være med til frokost.

Vel mødt!

Mvh
Sofie Nygaard og Pia Brix Østergaard