Er du interesseret i at være Dommer?

Er du interesseret i at være Dommer?

… For DMG søger en håndfuld nye aspiranter på tværs af alle vores arter.

Dommerstyrelsen søger engagerede og erfarne ejere, som brænder for at blive foreningens nye dommere. Vi søger nogle, som vil bruge tiden det kræver; at udvikle egne kompetencer og indgå i et fællesskab med ligesindede, hvor man får mulighed for, at udforske sine interesser inden for mus og gerbiler.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne som dommer spænder bredt og består af meget mere end blot bedømmelser af dyrene til udstillingerne. Opgaverne kan variere efter kompetence og interesse, men generelt vil alle dommere beskæftige sig med:

 • Vedligeholdelse af standarder
 • Udstillingsregler og -klasser
 • Bedømmelse af dyr
 • Indtjek af dyr

Derudover vil der være mulighed for bl.a. at afholde foredrag og faglige oplæg samt rådgive udstillere og opdrættere inden for de områder, som man har viden og kompetencer. Som regel er det bestyrelsen, der står for at afholde udstillingerne, men dommerstyrelsen har også en essentiel rolle i at hjælpe til med det praktiske på selve dagen, så udstillingerne bliver succesfulde.

Hvad forventer vi?

Dommerstyrelsen forventer at sine dommere:

 • Deltager aktivt i dommerstyrelsens arbejde.
 • Har lyst til samt mulighed for at deltage på min. 3 årlige udstillinger.
 • Er stabil og engageret.
 • Kan formulerer sig positivt.

De kommende dommerelever forventes at have:

 • Kendskab til foreningens udstillinger.
 • Stor interesse for mus og/eller gerbiler.
 • Grundlæggende viden om farvegenetikken (undtaget er kæledyrs-dommere).
 • Avlserfaring er et plus, men ikke et krav.
 • Alder: mindst 18 år

Som dommer besidder man en tillidspost i foreningen og man kommer til at have et stort ansvar, så det er vigtigt at kunne begå sig under dette ansvar.

Det er afgørende at alle dommere kan forholde sig neutral og se bort fra sine egne dyr og personlige interesser, når det kommer til definering af standarder, bedømmelse af dyr eller rådgivning af udstillere og opdrættere.

Man skal være samarbejdsvillig og kunne argumentere sagligt for sine synspunkter, selvom alle måske ikke er enige i dem, hvorfor det ligeledes er vigtigt at kunne indgå kompromis.

Om uddannelsen

Dommeruddannelsen består af nogle weekendkurser op til udstillingerne, hvor dommereleverne bliver klædt godt på teoretisk til, at udføre bedømmelser på egen hånd. De teoretiske kurser spænder bredt og vil belyse de forskellige aspekter i det at være dommer i foreningen. Ind i mellem kurserne vil dommereleverne blive testet i deres nye viden, når de i praksis skal foretage bedømmelser til foreningens udstillinger under supervision af de kursusansvarlige.

Der afsluttes med en dommereksamen, som skal bestås før dommerelever kan indgå i dommerteamet. Alle uddannede dommere vil modtage et diplom på at have gennemført foreningens dommeruddannelse.

Da det er første gang foreningen selv afholder uddannelse af nye dommere, kan der ske ændringer undervejs, således at forløbet er strikket sådan sammen, som de kursusansvarlige finder nødvendigt. Der lægges vægt på, at uddannelsen er dynamisk og tilrettelægges behovet.

Ansøgning og frist

Vi ønsker en skriftlig ansøgning fra alle kandidater.
Den skriftlige ansøgning skal indeholde lidt om dig som person, din erfaring med det dyr, du ønsker at blive dommer for, udstilling generelt samt hvorfor det netop er dig, som skal indgå i vores team af dommere. Ligeledes er der nogle generelle spørgsmål om genetik, som vi ønsker svar på for de, der ønsker at være dommer for standard og sjælden variant klasserne.
Fristen for din ansøgning er d. 5. februar  og skal sendes ind via denne formular:
http://musgerbil.dk/?page_id=8166

Hvordan udvælges dommereleverne?

Dommerstyrelsen foretager en individuel vurdering af alle kandidater, hvorefter de egnede kandidater udvælges i fællesskab.
Så vidt det er praktisk muligt bliver alle egnede kandidater tilbudt plads på kurset, men er der flere interesserede end det er praktisk muligt at uddanne, vil dommerne udvælge mellem ansøgerne.

Økonomi

Alle dommerelever arbejder ulønnet og står selv for at dække udgifter som transport og materialer.

I forbindelse med weekend kurserne vi foreningen sørge for frokost og eventuel overnatning for alle deltagere. På udstillinger får dommere og dommerelever dækket udgifter til frokost.

Spørgsmål

Har du spørgsmål af nogen art er du meget velkommen til at kontakte de kursusansvarlige:

Pia Brix: brix.oestergaard@gmail.com
Patricia Østdal: fantasiamousery@hotmail.com
Vi glæder os til at hører fra dig.

Etiket: , ,

Skriv et svar