Opdrættertests

Til alle nuværende og fremtidige opdrættere

I forbindelse vores generalforsamlings blev der under under eventuelt og på efterfølgende bestyrelsesmøde, vendt et emne omkring opdrættere. Særligt om det var for “let”, at blive opdrætter.

Der var ønske om, at der kom mere kontrol med, om opdrætterne nu også vidste noget om opdræt, inden de startede.

Det resulterede i en arbejdsgruppe, som sammen skulle kigge på, hvilke muligheder og begrænsninger vi har.
Vores opdrættere er bl.a. spredt over hele landet, vi er en endnu lille forening og vi har stor forskel på vores arter, når det kommer til kost, pasning og lignende der berører opdræt. Det var derfor ikke realistisk, at lave én fælles opdrætterprøve, som skulle rumme alle arters forskelligheder.

For at det fysisk var muligt at strikke en test eller prøve sammen, blev vi hurtigt enige om, at denne måtte være online, så vores opdrættere kan tilgå dem uanset, hvor de befinder sig. Emnerne måtte grundet de store arts-forskelle være meget generelle på vores regler for opdræt, udstilling og medlemskab i foreningen – emner som alle i hovedtræk kan have betydning for opdrætterne og som opdrætterne har berøringsflade med. Det er da også her vi ser, der nogle gange opstår tvivl og tvister.

Arbejdsgruppen blev efterfølgende sammen med bestyrelsen enige om, at vores opdrættere fremover skal gennemføre en generel test inden, de kan kalde sig for DMG opdrættere. Testen er allerede online og ligger på hjemmesiden her: Opdrættertest

For ikke at skabe forskel på nuværende og nye opdrættere, er det ydermere besluttet, at alle nuværende opdrættere skal gennemføre og bestå denne test inden nytår, hvis de i det kommende medlemsår fortsat ønsker at være opdrætter i DMG.

Det betyder altså:
Alle nuværende opdrættere skal gennemføre og bestå testen inden 31. december 2015, hvis man fortsat ønsker medlemskab som opdrætter i DMG i 2016.

Det bliver noteret på opdrættersiden, hvilke opdrættere, som har bestået testen og hvornår dette er gjort.

Alle indsendelser rettes af Stambogskontoret ud fra en facitliste, så der er ingen forskel på, hvem i Stambogskontoret, der retter den.

Arbejdsgruppen kom ligeledes frem til, at nogle mere artsspecifikke opdrættertests var ønskeligt. De artsspecifikke tests er primært en måde for opdrættere, at vise deres købere, at de har noget “ekstra” og gør noget for, at vide mere om deres art. Her er der nemlig i højere grad lagt op til, at nogle af svarene er forklaringsspørgsmål. Hvor opdrætteren skal forklare sin måde at gøre tingene på.
Det skal altså fremstå som en stempling af, at opdrætter har sat sig ind i opdræt af den specifikke art. Testen kan udvides i takt med, at vi får input fra opdrætterne.
Det er helt frivilligt om en opdrætter ønsker at udføre de artsspecifikke tests, og det skal ikke ses som noget negativt, hvis ikke en opdrætter har taget testen.

I øjeblikket er der kun tests for mus og ørkenrotter. Det er de arter vi pt. har opdrættere inden for – og det er inden for de arter, vores Stambogskontor kan rette svarene ud fra viden og erfaring.
Det er nemlig ikke alle svar, der kun findes et sandt svar til. Forklaringsspørgsmålene ligger i høj grad op til, at der er forskellige måder at gøre tingene på – og at det er okay, så længe man begrunder sit svar (Svar, der er åbenlyst i strid med dyreværnsloven eller stritter i totalt modsat retning af spørgsmålet, vil jo så stadig være forkert – naturligvis).
Vi ønsker naturligvis, at kommer der opdrættere af andre arter, så udbygger vi antallet af de artsspecifikke tests, i takt med at der bliver behov for det og viden til det.

Ved gennemførelse af en eller begge af disse tests, vil man modtage et badge (under udarbejdelse) med tilhørende logo, som opdrætter frit kan benytte på hjemmeside, visitkort o.l., som det almindelige opdrætterbadge.
Det vil ligeledes blive noteret på opdrættersiden, hvis en opdrætter gennemfører en eller begge af disse tests.

Alle vores opdrættertests kan findes på denne side: http://musgerbil.dk/?page_id=6122

 

Vi har af flere omgange hørt, at nogle ønsker en slags temadage, seminar eller lignende fysisk sammenkomst omkring et emne eller bare generel hygge.
Dette vil vi også utroligt gerne imødekomme, men vi mangler input på, hvad det helt konkret er der efterspørges – og om der er opbakning til det.
Hvilke emner ønskes I vil skal omkring? Skal det være:
– en “lyt og lær” kursus-dag
– genetik for specifik art eller helt basal genetik?
– opdrætterdag med særlige opdrætter emner? og hvilke?
– prøve eller ej?
– en hygge-sammenkomst, hvor vi bare mødes hos et medlem og spiser fælles frokost og snakker en hel dag?
– kun være for medlemmer, eller må ikke-medlemmer deltage?
Vi har brug for jeres input og ideer til, hvad sådan en dag eller weekend kan  bestå af – det behøver jo ikke kun være for opdrættere 🙂

Skriv gerne jeres forslag og idéer til stambog@musgerbil.dk – så samler vi det hele sammen og får det drøftet i bestyrelsen.

 

Mvh
Stambogskontoret Dansk Mus & Gerbil

Etiket: , , , , , , , , , , , ,

Skriv et svar