Regler

Etiske regelsæt for udstillere på DMG’s udstillinger.

Dette er et regelsæt for udstillere og gæsters opførsel, så alle får en god dag på udstillingen.

§ 1 – Der forventes almindelig dannelse fra alle udstillere og gæster på udstillingen.
§ 2 – Blandt udstillere og gæster må der ikke indtages alkohol eller andre rusmidler umiddelbart op til eller under udstillingen. Møder udstillere eller gæster synligt påvirket op, vil man blive bortvist fra udstillingen.
§ 3 – Under bedømmelsen må der ikke foregå højlydt samtale udstillere imellem.
§ 4 – Udstiller må overvære egne dyrs bedømmelser, men ikke samtale med dommeren eller sekretæren om dyret, medmindre man bliver spurgt af dommeren.
Stk. 2 – Sekretæren kan anmode udstiller om at gå væk fra bedømmelsen på opfordring af dommeren, hvis udstiller udviser forstyrrende adfærd.
§ 5 – Når bedømmelsen af det enkelte dyr er overstået, må udstiller IKKE henvende sig til dommeren angående bedømmelsen, så længe dommeren ikke er færdig med øvrige bedømmelser.
§ 6 – Børneudstillere skal for så vidt muligt efterleve reglerne under vejledning fra forældrene.
§ 7 – Alle til stede på udstillingen skal opføre sig med respekt for hinanden.

 

Generelle regler for udstilling

Generelle regler for udstilling

§ 1 – Deltagelse
Stk. 1
Alle medlemmer af foreningen kan deltage, se mere under “Tilmeldingsgebyr” nedenfor.
Ikke-medlemmer kan deltage på én udstilling uden medlemskab. Se pris under “Tilmeldingsgebyr” nedenfor.

Stk. 2 – Dyr

Alle ørkenrotter, som er fyldt 3 måneder.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke deltage.

Alle mus, som er fyldt 6 uger.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke deltage.

Alle Sjældne Arter som er fyldt 7 uger.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 4 uger må ikke deltage.

§ 2 – Udstillingsklasser
Standard: Alle dyr, der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i kategorien.
Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden.

Sjælden Variant: Alle mus og ørkenrotter, der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i kategorien.
Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden.

Kæledyr: Alle mus, ørkenrotter og sjældne arter kan deltage

Børnedyr: Alle arter som udstilles af et barn op til 14 år.

§ 3 – Aldersklasser
Mus
Junior: 6 indtil 12 uger
Senior: Fra og med 12 uger

Ørkenrotter
Junior: 12 uger indtil 30 uger (≈ 7 mdr)
Senior: Fra og med 30 uger (≈ 7 mdr)

Sjældne Arter
Junior: 7 uger indtil 17 uger (≈ 4 mdr)
Senior: fra og med 17 uger (≈ 4 mdr)

Der opdeles i junior og senior, hvis 2 af en aldersklasse i udstillingsklasserne Mus, Ørkenrotte og Sjældne Arter.
Børnedyr opdeles ikke i Junior og Senior.

§ 4 – Indbydelse
Indbydelser til udstillinger på foreningens hjemmeside og på mail til foreningens medlemmer.

§ 5 – Tilmelding
Stk. 1 – Tilmelding foregår via online tilmeldingsblanket inden tilmeldings-fristens udløb.
Dyret skal tilmeldes som det dyret er genetisk.
Efteranmeldelser modtages i dét omfang tiden tillader – mod en merudgift på 10 kr. pr. dyr.

Stk 2 – Tilmeldings og tilmeldingsgebyr indbetales på foreningens konto inden for tilmeldingsfristen. Tilmeldingen er bindende.

Stk. 3 – Inden tilmelding skal man have undersøgt Udstillingsklasser og hvilken dyret skal tilmeldes.
Dyr, hvis farve ikke er på listen Standard eller Sjælden Variant, skal stilles i Kæledyr.
Noter ved tilmelding, hvis kommentar på typen ønskes på kæledyr, som ikke kan stilles op i Standard eller Sjælden Variant.

§ 6 – Opbevaring af udstillingsdyr
Stk. 1 – Udstillingskasser

Alle udstillingsbokse skal være fri af navne, mærkater eller andet, som kan give klar genkendelighed af ejerskab eller forhindre frit udsyn til dyret.

Ørkenrotte
Ørkenrotterne skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm.
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks).
I hver boks må der maks forefinde sig 3 ørkenrotter af forskellig farve og/eller køn.
Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere ørkenrotter i en boks.

Mus
Mus skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 20 cm., bredde: 15 cm., højde: 14 cm. (En typisk SmartStore 3 boks)
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks).
I hver boks må der maks. forefinde sig 4 mus af forskellig farve og/eller køn.
Det anbefales naturligvis at anvende en boks med mål så tæt på maks. målene som muligt, når der befinder sig flere mus i en boks.

Sjældne Arter
Sjældne arter skal befinde sig i en gennemsigtig firkantet boks, gerne en faunaboks, med mindstemål: længde: 23 cm., bredde: 15 cm., højde: 16 cm.
Max. mål på boksen: 35 x 25 cm i længde og bredde. (F.eks. en 10L faunaboks).
I hver boks må der maksimalt befinde sig tre dyr af forskellig farve og/eller køn.

Stk. 2 – Andet indhold
Der skal foruden dyr kun befinde sig følgende i boksen: Bundstrøelse som spåner, boxo, carefresh el. lign., vandholdigt foder – agurk eller gulerod, lidt alm. tørt foder samt lidt til dyrene kan putte sig i. Der må være én toiletrulle u. papir på i hver kasse. Hamstervat er bandlyst.

Stk. 3 – Håndtering
Udstillingskasserne og -dyr må ikke håndteres af andre end dommer og sekretær efter tjek ind til præmiering er slut, medmindre det er godkendt af en dommer.

Undtaget fra denne regel er ejer. Ejer alene må tage dyret ud af kassen for at fremvise dyret, når det står på udstillingsbordet.
Dyret må ikke fjernes fra sin plads og ejer må ikke sidde/gå rundt med dyret, men må udelukkende vise dyret frem til andre interesserede.
Ejer alene er ansvarlig for, at dyret er i sin udstillingsboks, når det hentes til bedømmelse. Ejer skal være opmærksom på, at håndtering under udstilling kan medføre fedtet pels, som vil trække ned under bedømmelsen af dyret.
Såfremt et dyr udviser stress pga håndteringen, sættes det straks tilbage i kassen, hvor det forbliver til efter bedømmelse og præmiering.

Der vil være tydelig skiltning ang. håndtering under udstillinger.

Stk. 4 – Salg af udstillingsdyr
Udstillingsdyr må ikke sælges efter dyret er tjekket ind til præmiering er afsluttet.

Stk. 5 – Udstillingsdyrene må ikke forlade udstillingen, før udstillingen lukker.

§ 7 – Udstillingsgebyrer
Stk. 1 – Udstillingsgebyrer for DMG medlemmer:
Tilmeldingsgebyr for dyr, der skal bedømmes: 40,- uden stamtavler
Tilmeldingsgebyr for dyr, der skal bedømmes: 25,- med DMG stamtavler

Stk. 2 – Udstillingsgebyrer for ikke-medlemmer:
Tilmeldingsgebyr for dyr, der skal bedømmes: 40,- uanset stamtavler

Stk. 3 – Udenlandske udstillere i udenlandsk forening
Medlemmer i udenlandske muse- og gerbilklubber udstiller på lige vilkår med DMG medlemmer:
– Svenska Hamsterföreningen med gerbilsektion
– Svenska Gerbilförening
– Norsk Hamsterforening med gerbilsektion
– Finsk Ørkenrotte forening – Suomen Gerbiiliyhdistys ry
– Finsk Museklub – Finnmouse / Suomen Näyttely- ja Lemmikkihiiret ry:n

Stk. 4 – Prisen gælder uanset hvilken klasse dyret udstilles i.

§ 8 – Salgsdyr
Stk. 1 – Alle salgsdyr skal gennem indtjek om morgenen i samme tidsrum som udstillingsdyr, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr.
Som udstiller og/eller dommer må man medbringe salgsdyr på udstillingen. Udstilleren sørger selv for et bur at have dyrene i. Max mål på salgs-plads er 50 x 50 cm.

Stk. 2 – Pris
Det koster 25 kr. pr. plads, som betales sammen med tilmeldings-gebyret.

Stk. 3 – Alder
Ørkenrotteunger på 5-7 uger, må kun være på udstillingen, hvis de er i følge af enten moren og/eller faren. Unger under 5 uger må ikke være på udstillingen.
Museunger under 5 uger og 25g må ikke være på udstillingen.
Øvrige arter under 4 uger må ikke være på udstillingen.

§ 9 – Transitdyr og selskabsdyr
Stk. 1 – Indtjek
Alle transit- og selskabsdyr skal gennem indtjek om morgenen i samme tidsrum som udstillingsdyrene, og kan afvises på lige fod med udstillingsdyr.
Selskabsdyr må ikke håndteres af andre end dommer og sekretær efter tjek indtil præmiering er slut, medmindre det er godkendt af en dommer. Ej heller må det sælges efter dyret er tjekket ind til præmiering er afsluttet.

Stk. 2 – Pris
Transitdyr – 10,- uanset antallet af transitdyr, som enten betales med udstillingsgebyret eller i indtjek kontant eller via MobilePay.
Selskabsdyr i udstillingsboks med en udstillet dyr: 10,- per dyr.

§ 10 – Indtjek
Stk. 1 – Indtjek foretages af personer godkendt af bestyrelsen.

Stk. 2 – Alle dyr skal gennem indtjek. Alle udstillingsbokse skal have påsat katalog-nr. på en hvid seddel med sort skrift, før de må sættes i udstillings-lokalet.

Stk. 3 – Afvisning
Dyr med utøj afvises ved indtjek. Har man mere end ét dyr med, og der findes utøj på én af dem, afvises alle dyr fra samme ejer.
Ligeledes afvises dyr, der viser sygdomstegn.
Dyr med haleknæk afvises i indtjek.
Ved smitsomme sygdomme afvises alle dyr fra samme husstand.
Dyr med sår, er underernærede eller kraftigt overvægtige afvises ligeledes.
Er udstillingsboksen meget snavset, er dette også afvisningsgrund.

Stk. 4 – Størrelse på mus
I indtjek tjekkes det, om alle mus er store nok til at være på udstillingen. Dette gælder uanset om de er med til udstilling, transit, selskab eller salg. Der er sat en minimumsvægt på 25g for mus uanset alder-, udstilling-, salg-, selskab- eller transitstatus.
Der kontrolvejes kun i tilfælde af, at der opstår tvivl om vægt ved indtjek. Det er kun en indtjekker udpeget af DMG, som kan afgøre om der skal kontrolvejes og udføre vejningen.

§ 11 – Præmiering
Stk. 1 – Titlers præmiering
Promising
Alle junior-dyr, der opnår 87, 88 eller 89 point, tildeles titlen Promising og gives et præmiebånd med titlen Promising. Titlen kan påføres stamtavlen hvis ønsket.

Champion
Dyr, der opnår 90 point og derover, tildeles titlen Champion og gives et præmiebånd med titlen Champion. Titlen påføres automatisk dyrets stamtavle hvis registreret.

Stk 2. – Andre præmieringer
BIV – Best in Variety
Der afholdes BIV i hver variant i Standard, når mindst to i varianten.
Såfremt der er mindst to i varianten i hver aldersklasse, uddeles BIV i aldersklassen i varianten.

BIS – Best In Show
Best in Show afholdes i hver kategori: Standard, Sjælden Variant, Kæledyr
Der gives BIS til Junior og Senior, såfremt der er minimum to i hver aldersklasse.
Der uddeles kun BIS præmie så fald den bedste i klassens inddeling opnår mindst 87 point
Der gives en BIS på tværs af alle arter i klassen Børnedyr.

BOX – Best Opposite Sex
Gives såfremt der er mindst to af hvert køn i samme klasse efter inddeling i Junior og Senior.
Gives til den bedste af modsatte køn i forhold det dyr, som præmieres med BIS.
Der uddeles kun BOX præmie så fald den bedste i modsatte køn opnår mindst 85 point

Dommerfavorit
Hver dommer udvælger en dommerfavorit blandt de dyr, som dommeren dømmer på dagen. Dyrets point og bedømmelse har ikke betydning for om den bliver dommerens favorit.

Medlemmets Favorit
Et medlem kan på en udstilling give én “Medlems Favorit” til et udstillet dyr. Medlemmet bestemmer selv, under hvilke kriterier præmien gives.
Medlemmet skal selv udstille på den pågældende udstilling. Præmien må ikke gives til egne dyr.
Medlemmet skal selv købe eller lave præmiebånd, rosette e.l..
Af præmien skal det tydeligt fremgå, hvem der giver præmien.
Medlemmets beslutter selv om denne præmie skal gives i løbet af udstillingsdagen eller i forbindelse med præmieringen til sidst.
Medlemmet opfordres uanset til at videregive information om, hvilket dyr har modtaget præmien til resultatindsamler på udstillingen, så det kommer i udstillingsresultaterne.

Pointjagt
På årets første udstilling præmieres det dyr med flest point samlet på udstillingerne i året forinden.
Der præmieres efter gældende regler for pointjagten.

 

Generelle regler for onlineudstilling

§ 1 – Deltagelse
Stk. 1Alle kan deltage, se mere under “Tilmeldingsgebyr” nedenfor.

Stk. 2 – Dyr
Alle ørkenrotter, som er fyldt 3 mdr. og ikke er ældre end 3 år 6 mdr.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 5 uger må ikke deltage.

Alle mus, som er fyldt 6 uger og ikke ældre end 1 år og 6 mdr.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 4 uger må ikke deltage.

Alle Sjældne Arter som er fyldt 7 uger.
Synligt drægtige hunner og hunner med unger under 4 uger må ikke deltage.

§ 2 – Udstillingsklasser
Mus og Ørkenrotter
Standard
: Alle dyr der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i kategorien.
Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden.

Sjælden Variant: Alle dyr der lever op til den beskrevne variant, som beskrevet i udstillingsklassen.
Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden.

Andre farver: Alle dyr i en farve, som ikke er i hverken Standard eller Sjælden Variant. Disse bedømmes ikke på farven.

Sjældne Arter
Alle andre arter end mus og almindelig ørkenrotte, kan udstilles i klassen Sjældne Arter.
Standard:
Alle arter, som har en særskilt udstillingsstandard til denne klasse.

 

§ 3 Aldersklasser
Mus
Junior: 6 indtil 12 uger
Senior: Fra 12 uger

Ørkenrotter
Junior: 3 mdr indtil 7 mdr.
Senior: Fra 7 mdr.

Sjældne Arter
Junior: 7 uger til 4 måneder
Senior: fra 4 måneder

Der opdeles i junior og senior, hvis mindst 5 i begge aldersklasse i hver udstillingsklasse.

§ 4 – Indbydelse
Indbydelser til udstillinger på foreningens hjemmesides nyhedsblog og på mail til foreningens medlemmer.

§ 5 – Tilmelding
Stk. 1 – Tilmelding foregår via online tilmeldingsblanket inden tilmeldings-fristens udløb.
Dyret skal tilmeldes som det dyret er genetisk.
Efteranmeldelser modtages i dét omfang tiden tillader – mod en merudgift på 5 kr. pr. dyr.

Stk. 2 – Tilmeldingsgebyr indbetales på foreningens konto inden for tilmeldingsfristen.

Stk. 3 – Tilmeldingen er bindende.

§ 6 – Udstillingsgebyrer
Stk. 1 – Udstillingsgebyrer for DMG medlemmer:
Tilmeldingsgebyr: 5,- med DMG stamtavler
Tilmeldingsgebyr: 10,- uden DMG stamtavler

Stk. 2 – Udstillingsgebyrer for ikke-medlemmer:
Tilmeldingsgebyr: 10,- uanset stamtavler

Stk. 3 – Prisen gælder uanset hvilken klasse dyret udstilles i.

§ 7 – Præmiering
Stk. 1 – De deltagende dyr placeres i den tilmeldte klasse – Standard, Sjælden variant eller Andre farver.

Stk. 2 – De placeres afhængig af deltagende dyr i klassen.
Under 5 af hvert køn: Her placeres de 1-5, hvorefter der vælges en ‘Best Opposite Sex – BOX’. Dvs. hvis nr. 1 er en hun, vil den bedste han blive BOX uanset ellers placering.
5 eller flere i hvert køn: Her placeres de 1-5 inden for kønnet.

Stk. 3 – Hvis der er flere end fem i hver aldersklasse inden for opdelte køn, placeres også 1-5 blandt Junior