Stambogen

Alle stamtavler registreret i Dansk Mus & Gerbil lægges op på foreningens frit tilgængelige online database:
www.stambog.musgerbil.dk
logo
Alle stamtavler udfærdiges af de valgte stambogsførere udpeget af bestyrelsen.
Stambogen er åben for alle dyr anerkendt af DMG’s Stambogskontor.

Stamtavler er et redskab som mange opdrættere af alle dyr bruger, for at holde styr på anerne bag sine avlsdyr. En stamtavle kan være et redskab til at forudse hvilke gener, der spiller ind på ting som farver, sygdomme, arvelig temperament osv.. Samtidig er stamtavler også et redskab, som kan være med til at holde styr på graden af indavlen for at undgå en for høj indavlskoefficient.
For ikke-opdrættere kan stamtavlen være en sjov ting at have med, så man kan se hvem forældrene er, ja måske endda helt ud til hvem oldeforældrene er.

 

Alle DMG medlemmer kan bruge Stambogen

Alle medlemmer har ret til at søge om stamtavler i DMG’s Stambog iht gældende regelsæt.
For priser på stambogsføring: se DMG’s prisliste.

Stambogen er offentligt tilgængelig online og alle kan søge efter og finde stamtavler, som er registreret heri.

For at finde et dyr med stamtavle i Stambogen, kan man bruge et  eller flere af disse søgeord:

  • Dyrets registrerings nummer (finder det specifikke individ med det nummer)
  • Dyrets fulde navn (finder kun det ene individ med det navn)
  • Dyrets køn (han el. hun – finder alle af bestemt køn)
  • Opdrætternavnet (finder alle dyr registreret af den opdrætter)
  • Art (finder alle dyr af den art)
  • For at se ALLE i databasen skriv %