Udstillingsklasser – Mus

Typestandard

I klasserne Standard og Sjælden Variant dømmes deres type efter typestandarden – klik her

Standard

Standard klassen er opdelt i 5 varianter for mus.

Varianter

Ticked

 

Self

 

Pointed

 

Tan/Fox
Tans er anerkendt i alle standard farver og farven skal være som beskrevet heri.

Fox er anerkendt i enhver standardiseret self farve,  og farven skal være som beskrevet heri.

 

Aftegn

 

Alle ovenstående farver og aftegn kan kun udstilles i følgende pels:
Korthår
Satin

 

Sjælden Variant

Derudover har mus en klasse som hedder Sjælden Variant. Dette er en klasse for farver, aftegn og pelstyper, som ikke er endeligt standardiseret og som der indsamles erfaring med og arbejdes med hos opdrætterne. Denne klasse er også for farver, aftegn eller pelstyper som er svære eller måske umulig at stabilisere og derfor ikke kan endeligt stabiliseres, men stadig udstilles og opdrættes. Derfor har disse farver, aftegn og pelstyper en Sjælden variant standard.

Pelstyper

Disse pelstyper kan udstilles i Sjælden Variant, så længe den er i standard farve eller i en af følgende farver herunder.

Farver

 

Aftegn

 

Kæledyr

Sidste klasse er kæledyr.
I denne klasse kan alle mus udstilles.
Her dømmes også med point efter en kæledyrstandard.
Læs standarden her.

 

Samlede standarder

De samlede standarder for mus kan hentes som pdf her – OBS! Kun tilgængeligt for DMG medlemmer

 

Valg af udstillingsklasse?

Når man skal finde ud af hvilken klassen musen skal udstilles i, skal man kigge på hele musen. Både farven, aftegning og pelsen har betydning for, om den kan udstilles i en klasse.
Som huskeregel skal man altid vælge “ned af” på listen – så selvom farve og aftegn er standard, så skal den udstilles i Sjælden Variant, hvis pelstypen hører til i Sjælden Variant. Ligeså skal en mus udstilles i Kæledyr hvis bare en af delene af farve, aftegn eller pels ikke fremgår af listen over Standard eller Sjælden Variant.

Eksempler:
En Black Lh mus skal f.eks. udstilles i Sjælden Variant – hvorfor?
Jo Black er jo standard-farve, men da pelsen er i Sjælden Variant, så hører musen til i Sjælden Variant.

En Burmese Hereford Sh hører også til i Sjælden Variant – hvorfor?
Både farven og pelstypen er Standard, men det er aftegningen ikke – derfor udstilles den i Sj. variant.

En Black Banded Sh hører til i Standard, da både farve, aftegning OG pelstype er i Standard.

 

Rettelser og flere varianter i Standard og Sjælden Variant?
Dommerudvalget står for tilføjelser og vedligehold af standarderne.
Har man ønske til rettelser eller tilføjelser af standarder, skal man rette henvendelse til dommerudvalget.
Optagelseskriterier og procesbeskrivelse for nye standarder kan læses her.