Klasser

I Dansk Mus & Gerbil muligt at udstille mus og ørkenrotter i grupper for sig. Derudover har vi en gruppe som kaldes “Sjældne arter”, som er en gruppe for alle andre muse- og gerbilarter. Sjældne Arter indeholder både standard- og kæledyrsklasse.
For børnene der ønsker at deltage i egen klasse har vi åbnet op for udstillingsklassen Børnedyr, som går på tværs af alle arter og aldersklasser.
Der arbejdes løbende på at kunne udvide med flere og nye arter til standard i Sjældne Arter. Løbende som der findes information og samles erfaring fra kæledyrsklassen, arbejder vi altid på at skabe en standard klasse for de sjældne arter, der udstilles i Danmark.

Aldersklasser

Dyrene inddeles i to aldersklasser, Junior og Senior.

Mus
Junior: 6 indtil 12 uger (pr. 1/1-2019: Fra 7 uger til og med 19 uger.)
Senior: Fra 12 uger (pr. 1/1-2019: Fra 20 uger.)

Ørkenrotter
Junior: 3 mdr indtil 7 mdr.
Senior: Fra 7 mdr.

Sjældne Arter
Junior: 7 uger til 4 måneder
Senior: Fra 4 måneder

 

Udstillingsklasser

Der findes i alt fire udstillingsklasser.

 • Standard
  – Alle dyr, som lever op til en beskrevet standard i gældende standardvariant, kan deltage i denne klasse.
  Dyret skal deltage ud fra dens genotype.
  Det er udstillerens egen vurdering, om dyret lever op til standarden. Her dømmes der efter en skreven standard og hvor godt den lever op til den på sit udseende. Temperamentet bliver i Standard bliver bedømt som godkendt/ikke godkendt. Typen bedømmes efter typestandarden.
 • Sjælden Variant
  – af en særlig sjælden / interessant farve eller pelstype, som har en begyndende standard. Sjælden Variant bruges primært for farver og pelstyper som er nye, sjældne og/eller spændende i sin udvikling, for at indsamle erfaring og viden, for dermed måske at kunne arbejde frem mod en egentligt standard over tid. Her bedømmer dommeren ud fra den begyndende standard præcis som i Standard. Denne klasse udvikles i takt med, at eventuelle nye farver dukker op, eller der bliver arbejdet med en bestemt farve i en grad, så man kan lave en begyndende standard på den.
  Temperamentet bliver i Uden standard bliver bedømt som godkendt/ikke godkendt. Typen bedømmes efter samme typestandard som i Standard-klassen.
  Denne klasse er kun for mus og ørkenrotter.
 • Kæledyr
  – Kæledyr er en klasse for alle udstillere og alle vores arter. Særligt førstegangs-udstillere er dette klassen at starte i, hvis ikke man har helt styr på det med farver og genetik.
  Dyrene bedømmes efter en kæledyrs standard – primære fokus er det generelle helbredsudtryk, at det er velpasset og dets temperament. Det er altså nogle af de sødeste dejligste kæledyr uanset farve.
  Det er også klassen for dyr, som måske ikke kan udstilles i Standard/Sjælden Variant, fordi der ikke findes en standard for dem. Det kan også være at man allerede har udstillet i Standard og nu gerne vil vide, hvordan den klarer sig i Kæledyr. Ved tilmelding i Kæledyr kan man bede om at få en kommentar med på type-standarden, hvis dette ønskes.
 • Børnedyr
  Er klassen for alle børn under 14 år. Børnedyr har deres egen standard og bedømmes i høj grad på dyres kondition og tamhed. Her sættes ekstra høje krav til at de kan håndteres og viser at de er velpasset.
  Klassen er for alle vores arter.

Gå til Musenes Udstillingsklasser
1059964

Gå til Ørkenrotternes Udstillingsklasser
IMG_7156

Gå til Sjældne Arter
9508689_orig

Gå til Børnedyr her