Opdrættertests

Generel opdrættertest

Alle skal gennemføre en generel opdrættertest, for at blive godkendt opdrætter i Dansk Mus & Gerbil. Det er Stambogskontoret, som modtager og retter opdrættertest.

Testen findes her: Opdrættertest

Testen er opbygget som multiple choise og med kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål.
Alle svar findes på hjemmesiden i regler, vedtægter og guides. Der er altså ingen spørgsmål, som man ikke kan finde svaret på.

 

For muse- og ørkenrotteoprættere *er pt. ikke muligt at tage*

De artsspecifikke opdrættertests er pt. ikke mulige at tage. Det vil blive muligt senere ifbm. en nyere version af hjemmesiden. Man kan stadig blive opdrætter, gennem den generelle opdrættertest, og senere tage en eller flere artsspecifikke tests.

Dertil findes to artsspecifikke opdrættertests, som allerede registrerede opdrættere kan gennemføre:

Ved gennemførelse af en eller begge af disse tests, vil man modtage et badge med tilhørende logo, som opdrætter frit kan benytte på hjemmeside, visitkort o.l., som det almindelige opdrætterbadge. Hvis man består den til ørkenrotter, vil det være en ørkenrotte på logoet, eller hvis mus, så sætter vi musen på. Har man begge tests, så fremstår begge arter naturligvis.
Opdrættertest - arter copy
Det vil ligeledes blive noteret på opdrættersiden, hvis en opdrætter gennemfører en eller begge af disse tests.

De artsspecifikke opdrættertests udbygges løbende, som vi får opdrættere af de forskellige arter og derved opnår relevans. Vi hører meget gerne fra opdrættere af andre arter, hvis de ønsker en specifik opdrættertest til deres art.

De artsspecifikke tests er primært en måde for opdrættere, at vise deres købere, at de har noget “ekstra” og gør noget for, at vide mere om deres art. Det skal altså fremgå som en stempling af, at opdrætter har sat sig grundigt ind i opdræt af den specifikke art.
Det er helt frivilligt om en opdrætter ønsker at udføre de artsspecifikke tests.

Skriv et svar